Liczba odwiedzin strony: 30752 Osób na stronie: 1
 

Adwokat Andrzej Philips. Kancelaria adwokacka

 
 
Adwokat Andrzej Philips. Kancelaria adwokacka
 
al. Niepodległości 51
61-714 Poznań
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 90 poz. 757 - Zm.: ustawa o Straży Granicznej oraz niektóre inne ustawy
USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 23 maja 2005 r.) Art. 1.   W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 1: a)  w ust. 2: –  w pkt 4 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: "e)  przestępstw przeciwko...
Monitor Polski 1999 Nr 41 poz. 625 - Przedłużenie okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w składzie odwodu strategicznego w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie lub w Siłach Międzynarodow
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 grudnia 1999 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w składzie odwodu strategicznego w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii. (M.P. z dnia 31 grudnia 1999 r.) Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych...